آدرس : تهران، نارمک، خ گلبرگ غربی، خ کرمان جنوبی، خ شهید عادل زاده شرقی، راهنمایی سیدالشهداء(ع)
تلفن : 77998192 , 77998193 , 77998194 ,77829276
آدرس رايانامه : school seyedalshohada8 sch ir
شماره اختصاصی پيامک : 30004363810200